Překlady

Sonia Rosa: Nymfomanka (Dobrovský, Praha 2022)

Danuta Czechová: Kalendář událostí v KT Auschwitz (Academia, Praha 2021)

Witold Szabłowski: Tančící medvědi (Dokořán, Máj, Praha 2021)

Maja Vidmar: Jak se zamiluješ (Protimluv, Ostrava 2021)

Jernej Weiss: Čeští hudebníci ve Slovinsku v 19. a na začátku 20. století (KLP - Koniasch Latin Press, Praha 2021) 

Zvířata našich lesů (Junior, Praha 2020) 

Ptáci naší přírody (Junior, Praha 2020) 

Wiesław Myśliwski: Obzor (Havran, Praha 2020)

Rafal T. Prinke: Omylů svůdná zahrada - Alchymické písemnictví do konce 18. století (Academia, Praha 2019)

Meta Kušar: Lublaň (Protimluv, Ostrava 2017)

Wojciech Tochman: Jako bys jedla kámen (Absynt, 2017)

Zofia Staniszewska: Netiketa - Dobré mravy na internetu (Junior, Praha 2016)

Stanka Hrasteljová: Čínská zeď (Barrister & Principal, Brno 2015)

Mikołaj Łoziński: Kniha (Havran, Praha 2015)

Franciszek Nastulczyk: Průvodce slepého psa (Protimluv, 2014)

Padesáti hlasy hovořím / S petdesetimi glasovi govorim: dvojjazyčná antologie současné slovinské poezie, s Petrem Kuharem (Petr Štengl, Praha 2013)

Kieślowski o Kieślowském (sestavila Danuta Stoková, Academia, Praha 2013)

Josip Osti: Na kříži lásky (Protimluv, Ostrava 2013)

Ida Finková: Jaro 1941 (Barrister & Principal, Brno 2012)

Wojciech Orlinski: Co jsou to sepulky? Všechno o Lemovi (H+H, Praha 2012)

Genowefa Jakubowská-Fijałkowská: Něžný nůž (Protimluv, Ostrava 2011)

Wiesław Myśliwski: Traktát o louskání fazolí (Havran, Praha 2010)

Ryszard Krynicki: Magnetický bod (Protimluv, Ostrava 2010)

Franciszek Kamecki: Nářek kněze (H+H, Praha 2007)

Giuliano Filadelfo: Návrat na Sicílii (Balt-East, Praha 2005)