Básnířka, prozaička, výtvarnice, překladatelka, organizátorka kulturních akcí (* 1973 v Krnově).
Pracuje jako tlumočnice a překladatelka z polštiny, slovinštiny, italštiny a francouzštiny. 

Od roku 2004 spolupracovala s literárním časopisem Pobocza, v letech 2005 až 2010 vedla jeho českou redakci. Jako redaktorka kulturní rubriky pracovala pro časopis Navýchod.
Stipendistka rezidenčních pobytů v Polsku a ve Slovinsku, účastnice mezinárodních literárních festivalů a setkání v různých zemích.

Žije v Berouně u Prahy, kde se svým mužem Peterem Kuharem pravidelně pořádá hudebně-literární večery a mezinárodní literární festival Stranou - evropští básníci naživo.

Lenka Kuhar Daňhelová (b. 1973, Krnov) is a poet, prose writer, artist, translator, and organiser of cultural events and projects. 

She has worked as an interpreter and translator from Polish, Italian, and French. Since 2004 she has been collaborating with the literary magazine Pobocza; from 2005-2010 she was its Czech editor. In addition to editing the magazine she also translated Polish, Slovenian, French, Italian, and Slovak poetry into Czech. She was the culture editor for the magazine Navýchod.
She has had residencies in Poland and Slovenia, and taken part in many international literary festivals and meetings in various countries. She lives in Beroun near Prague, where she regularly runs an international literary festival with her husband Peter Kuhar - Stranou/Aside: European Poets Live.